Veja também:CT - CONTRATO Nº XXX/2018 - PROCESSO XXX/2018

Tipo: XXXXXXXXXXXXXXX

Credor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Valor do Contrato: R$ XX.000,00

Descrição: XXXXXXXXXXXXXX

Data de Abertura: XX/XX/2018 às XX:XX hrs

Data de Publicação: XX/XX/2018

Data Inicio do Contrato: XX/XX/XXXX

Data de Encerramento: XX/XX/2018

Status: Finalizada

Aditivos ao contrato:

 CT - CONTRATO Nº XXX/2018 - - PROCESSO XXX/2018

Tipo: XXXXXXXXXXXXXXX

Credor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Valor do Contrato: R$ XX.000,00

Descrição: XXXXXXXXXXXXXX

Data de Abertura: XX/XX/2018 às XX:XX hrs

Data de Publicação: XX/XX/2018

Data Inicio do Contrato: XX/XX/XXXX

Data de Encerramento: XX/XX/2018

Status: Finalizada

Aditivos ao contrato:CT - CONTRATO Nº XXX/2018 - PROCESSO XXX/2018.

Tipo: XXXXXXXXXXXXXXX

Credor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Valor do Contrato: R$ XX.000,00

Descrição: XXXXXXXXXXXXXX

Status: XXXXXXXXXX

Data de Abertura: XX/XX/2018 às XX:XX hrs

Data de Publicação: XX/XX/2018

Data de Encerramento: XX/XX/2018

Status: Finalizada

Aditivo: